Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Torglägenheterna

Syftet med planförslaget är att förtydliga och förenkla planbestämmelserna på fastigheten västra sälen 8:77, för att kunna uppföra byggnad med bostadsrätter.

 

Syftet med detlajplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra ett flerbostadshus. Den föreslagna byggnaden skulle innebära flera mindre avvikelser från gällande plan. Den aktuella planen är framtagen just för denna byggnad.

 

Planförslaget vann laga kraft: 2017-07-26.

 

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF


Sidan uppdaterad 2017-09-21 av