Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bostäder vid Tomt Eriks väg

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bebyggelsekvarter väster om Vikhansvägen samt komplettera med ytterligare ett bostadskvarter sydost om Vikhansvägen, i anslutning till Elljusvägen.

Detaljplaneförslaget medger ca 17 nya tomtplatser väster om Vikhansvägen samt ca 4 nya tomtplatser i den södra delen.

Detaljplanen antogs av KF § 67 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-11-20

Detaljplanen består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

 

 

.

Sidan uppdaterad 2018-12-04 av