Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Timmerbyn Västra

Syftet med planförslaget är att kunna exploatera området med nya lägenheter/fritidshus och därigenom tillvarata det backnära läget.

Detaljplanen antogs av KF 2017-12-18, § 155

Planförslaget har vunnit laga kraft 2018-03-23.

 

Detaljplanen består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

 


Sidan uppdaterad 2018-03-27 av