Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Timmerbyn Top

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att fastigheterna Västra Sälen 5:545 och 5:525 tillåts få en förändrad fastighetsindelning så att flera fastigheter kan styckas av i området. Detaljplanen syftar även till att skapa ytterligare tre nya tomtplatser i områdets västra del.

 

 

Planen antogs av byggnadsnämnden den 30 Augusti -2017.

 

Planförslaget vann laga kraft 2017-10 -03.

 

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF
Sidan uppdaterad 2017-10-10 av