Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Prinsgårdarna

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 6 nya tomtplatser för fristående fritidshus. Planen syftar även till att den redan anlagda förlängningen av Myrbodvägen legaliseras samt att befintlig elstation legaliseras.

Detaljplanen antogs av KF § 71 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

 

Planförslaget består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

 Sidan uppdaterad 2018-07-17 av