• Kontakt

Orrmyrheden 1:2 m fl

Planområdet omfattar fastigheterna Orrmyrheden 1:2, 2:1, 2:2 samt delar av fastigheten Grönland 61:4.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en byggnad för näringslivet, bl a besöksnäringen, i tre plan på fastigheten Orrmyrheden 2:2. En ny tankstation med tvättmöjligheter på Orrmyrheden 2:1 samt en utveckling av befintligverksamhet för bilservice och bilförsäljning på fastigheten Orrmyrheden 1:2. En mindre del av fastigheten Grönland 61:4 omfattas även av detaljplanen. Inom dessa delar planeras in - och -utfart från tankstationen samt parkeringsytor för besöksnäringen.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01 11Plankarta Pdf, 302.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.

Illustrationskarta Pdf, 323.6 kB.

.


* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2021-01-18 av