• Kontakt

Olarsgården annex

Planens syfte är att komplettera Olarsgårdens hotellanläggning med 7 annexbyggnader innehållande totalt 14 lägenheter.

Planområdet är beläget i Sälenfjällen strax norr om Sälfjällstorget. Syftet med planen är att komplettera Olarsgårdens hotellanläggning med 7 annexbyggnader. Genom planen kommer för området medges 600 kvm byggnadsarea. Högst 14 lägenheter får anordnas.

Planområdets norra gräns följer Köarån, vilket innebär att större delen av planområdet är beläget inom strandskyddsområde. Kommunen upphäver strandskyddet inom kvartersmarken i samband med antagandet av planen.Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2015.

Planen vann laga kraft 2015-06-24

Planhandlingarna består av följande:

Plankarta Pdf, 312.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 65.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta Pdf, 195.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2015-06-25 av