Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Mobyarna 5:9 m.fl, Mobygärdet 

Planen syftar till att skapa möjlighet för både industri och detaljhandel inom och i anslutning till det redan etablerade industriområdet vid Mobygärdet.

Detaljplanen antogs av MSN §69: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-07-16


PlankartaPDF


PlanbeskrivningPDF


IllustrationskartaPDF


GrundkartaPDF


Fastighetsförteckning och utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

Sidan uppdaterad 2019-07-17 av