• Kontakt

Mobyarna 5:9 m.fl, Mobygärdet 

Planen syftar till att skapa möjlighet för både industri och detaljhandel inom och i anslutning till det redan etablerade industriområdet vid Mobygärdet.

Detaljplanen antogs av MSN §69: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-07-16


Plankarta Pdf, 242.5 kB.


Planbeskrivning Pdf, 819.3 kB.


Illustrationskarta Pdf, 192.9 kB.


Grundkarta Pdf, 144.9 kB.


Fastighetsförteckning och utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

Sidan uppdaterad 2019-07-17 av