Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Mobergskölen- Terminal och handelscenter

För att möta ökat behov av transporter till turistanläggningarna i Sälenfjällsområdet behöver den befintliga flygplatsen på Mobergskölen utvecklas.

Verksamheten vid befintlig flygplats nordost om Rörbäcksnäs planeras att utvecklas så att den kan ta emot charterflyg, linjefart och taxiflyg. En förlängning av befintlig bana till 2 500 meter samt breddning till 45 meter planeras, dessutom utbyggnad av stationsområde och installation av instrumentinflygningshjälpmedel. Ett handelsområde planeras tillsammans med flygplatsens terminalfunktioner (Airport center) motsvarande ca 40 000 kvm.


Planen antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2016.

Planen vann laga kraft 2016-11-11.


GrundkartaPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

HandelsutredningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF
Sidan uppdaterad 2016-12-08 av