• Kontakt

Martebäcken, Digernäs 5:1 och 5:11

Planområdet,Digernäs 5:1 & 5:11, är beläget i Sälenfjällen,norr om Gubbmyren och öster om Färdsjövägen.
Detaljplanens syfte är att tillskapa ca 18 nya tomterplatser på ca 1000 m2.

Detaljplanen antogs av KF § 73 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

 

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 292.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 369 kB.

 

.

 

Sidan uppdaterad 2018-07-17 av