Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Martebäcken, Digernäs 5:1 och 5:11

Planområdet,Digernäs 5:1 & 5:11, är beläget i Sälenfjällen,norr om Gubbmyren och öster om Färdsjövägen.
Detaljplanens syfte är att tillskapa ca 18 nya tomterplatser på ca 1000 m2.

Detaljplanen antogs av KF § 73 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

 

Planförslaget består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

 

.

 

Sidan uppdaterad 2018-07-17 av