Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Gusjön 6:111, Brf Gusjö -Kläppen 2

Planområdet är beläget strax norr om Kläppens skidanläggning.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till en ombildning av en bostadsrättsförening till fristående fastigheter med enskilt ägande. Dessutom utökas byggrätten något.

Detaljplanen antogs av MSN*:  2020-05-28

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-06-26


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

*MSN= Miljö-och-stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2020-06-27 av