Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Förtätning av Grandgårdarna

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning med fristående bostadshus och radhus. Planändringen medger en ökad flexibilitet för att kunna erbjuda både enskilda och gemensamma tomter inom Grandgårdarna.

Detaljplanen antogs av KF § 69 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

 

Planförslaget består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDFSidan uppdaterad 2020-02-19 av