• Kontakt

FÖP Mobergskölen Flygplats

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Pdf, 21 MB.

Bilaga 1a PM utsläpp till luft Pdf, 68.6 kB.
Bilaga 1b PM utsläpp till luft Pdf, 46.4 kB.
Bilaga 2 PM buller Pdf, 6.5 MB.
Bilaga 3 PM alternativa vatten- och avloppslösningar Pdf, 1.3 MB.
Bilaga 4 Samrådsredogörelse Pdf, 1.1 MB.
Bilaga 5 ESBO-samråd Pdf, 400.2 kB.
Bilaga 6 Jämförelse mellan alt flygplatslägen kod 4C map hinderfrihet Pdf, 107.2 MB.
Bilaga 7 Utbyggnadsförslag Rörbäcksnäs Pdf, 61.5 MB.
Bilaga 8 Förenklad inventering och bedömning av naturvärden och fåglar Pdf, 9.6 MB.
Bilaga 9 Rapport Tandån Pdf, 1.4 MB.
Bilaga 10 Flygplansavisningens påverkan på svenska flygplatser Pdf, 1.6 MB.
Bilaga 11 Karta buller och friluftsliv Pdf, 15.1 MB.
Bilaga 12 Karta buller och rörligt friluftsliv Pdf, 15.1 MB.
Bilaga 13 Karta buller och naturvård Pdf, 15.1 MB.
Bilaga 14 Karta buller och nationalparker Pdf, 15.1 MB.
Bilaga 15 Karta buller och Natura 2000 Pdf, 15.2 MB.
Bilaga 16 Karta buller och naturreservat Pdf, 15.1 MB.
Bilaga 17 Karta buller och vattendrag Pdf, 15.1 MB.
Bilaga 18 Karta buller och kulturvård Pdf, 15.1 MB.
Bilaga 19 Karta buller och samtliga riksintresse Pdf, 15.3 MB.
Bilaga 20 Flygplatsens läge och samtliga riksintressen Pdf, 15.3 MB.
Bilaga 21 Jordartskarta (SGU) Pdf, 1.9 MB.
Bilaga 22 Riktning flygplatsens bansystem Pdf, 23.8 MB.
Bilaga 23 Bullerutredning maximalnivå B738 Start Pdf, 6.9 MB.
Bilaga 24 Bullerutredning maximalnivå B738 Landning Pdf, 6.8 MB.
Bilaga 25 Två alternativa banlägen Pdf, 2.1 MB.

 


Sidan uppdaterad 2017-09-11 av