Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Fjällsåsgården & Wasagården

Planområdet är beläget norr om Fjällvägen vid infarten till Hundfjällets skidanläggning.

Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering med fler fritidslägenheter som ett komplement till den befintliga restaurangen. Planförslaget beräknas ge ett tillskott på ca 12 lägenheter med i genomsnitt 8 bäddar per lägenhet.

Detaljplanen antogs av MSN §67: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-03-05


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDFSidan uppdaterad 2020-08-11 av