Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Fjällhemsvägen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 5 nya tomtplatser för fristående fritidshus samt möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus med totalt 8 lägenheter. Planförslaget innebär också att ett område för miljöstation läggs ut.

Detaljplanen antogs av KF § 70 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

 

Detaljplanen består av följande handlingar:

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF
Sidan uppdaterad 2018-07-17 av