Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Fjällbäcken

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av 37 nya tomtplatser för bostäder i 1 till 2 våningar. Planområdet är beläget i södra Lindvallen, öster om Hemfjällsvägen i höjd med liften Express 303.

Detaljplanen antogs av KF § 101 - 2018-10-22

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-11-19


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

 

 Sidan uppdaterad 2018-11-19 av