Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

 Fäbodvägen

Planområdet är beläget i Sälenfjällen söder om Fjällvägen i Lindvallen.

Syftet med planen är att möjliggöra att fastigheten Västra Sälen 6:54, som idag är bebyggd med ett bostadshus i en våning, och fastigheten Västra Sälen 4:42, som är obebyggd, kan bebyggas med bostadsbebyggelse i två våningar.


Planen antogs av byggnadsnämnden den 1 februari  2018.

Planen vann laga kraft 2018-03-12

 

Detaljplanen består av följande handlingar:

 

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF


 

Sidan uppdaterad 2018-03-27 av