• Kontakt

Del av Stöten Granfjället

Planändring för att legalisera befintligt fritidshus

Planområdet ligger inom Stöten området i Sälenfjällen. Det ligger ca 1km öster om Stöten Centrum på nedre delen av Granfjällets västsluttning.

Planförslaget innebär att användningen ändras från hotell till bostäder och därigenom legaliseras befintlig bebyggelse.

 

Planen antogs av byggnadsnämnden den 28 sep 2016.

Planen vann laga kraft 2016-11-02.


Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 66.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Sidan uppdaterad 2017-05-12 av