Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bügelhof, Västra Sälen 3:22

Planens syfte är att skapa möjligheter till förtätning genom påbyggnad och tillbyggnad av befintlig hotellbyggnad vid Sälfjällstorget, och därigenom skapa nya bäddar i detta område.

På grund av ett förbiseende har skissen i bilaga 2 reviderats under granskningsperioden,  se Följebrev och revidering av bilaga 2. Granskningstiden har förlängts fram till 4 juni 2018.

Detaljplanen antogs av BN § 60 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF
Utlåtande, där vi bemöter yttranden från samråd och granskning,finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

 

 

Sidan uppdaterad 2018-08-21 av