Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Brf Vintergatan

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra att vind kan inredas samt att utöka högsta tillåtna bruttoarea.

Planområdet är beläget i Lindvallens centrala delar. Planens syfte är att ändra planbestämmelserna så att vind kan inredas utöver tillåtna två våningar samt att utöka högsta tillåtna bruttoarea. Vidare medger planen uppförande av två nya byggander, den ena i två våningar med inredd vind och den andra i en våning med suterräng och vind.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 24 maj 2017.

Planen vann laga kraft 2017-06-29

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Sidan uppdaterad 2017-07-18 av