Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Aktivitetsområde Joänget - Rörbäcksnäs 40:50

Planens huvudsyfte är att tillskapa ett aktivitetsområde med skogsmuseum samt utveckla en pågående konferensverksamhet. Inom aktivitetsområdet skall sättas upp gamla skogskojor, stall etc.

Detaljplanen antogs av KF § 106 : 2018-11-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-12-27


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF


 


Sidan uppdaterad 2019-01-11 av