• Kontakt

Mobil matförsäljning

Mobil matförsäljning är tillfälliga verksamheter som t ex. food trucks, marknadsstånd och liknande. Vill du starat eller driva en verksamhet inom mobil matförsäljning? Här kommer några tips.

Registrering

Ska driva en tillfällig verksamhet eller mobil verksamhet kan du behöva registrerade livsmedlesanläggningen hos Malung-Sälens Miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Detta gäller exempelvis matvagnar, marknadsstånd, korvgrillning, restaurangtält eller redan registrerade verksamheter som tillfälligt utökar sin verksamhet utanför sin lokal.

Om du ska registrera dig för stadigvarande verksamhet finns det två blanketter som ska fyllas i och skickas till oss. Ska du bara registrera dig för ett evenemang under några dagar räcker det att du fyller i blanketten "Anmälan om registrering". För mer information om registrering och blanketter, läs här.

Registrering från en annan kommun

Har du en mobil registrering från en annan kommun gäller den även i Malung-Sälens kommun. Registreringen måste gälla den vagn, tält eller liknande som du har på platsen. Om registreringen är tidsbegränsad gäller den bara inom de angivna datumen. Registreringen ska alltid finnas på plats och kunna visas upp för kontrollmyndigheten.

Tillstånd för offentlig plats

För att utnyttja kommunal mark vid mobil matförsäljning krävs tillstånd. Mer info och hur du går till väga kan du läsa mer här.

Säker livsmedelshantering

Egenkontroll
Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten.

Läs mer på Livsmedelsverket >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalen
Det finns krav på hur en tillfällig eller mobil livsmedelslokal ska se ut. Bland annat ska det vara hela och släta ytor som är lätta att rengöra. Det ska finnas handtvättställ med rinnande vatten och tvål samt hygienisk torkning intill den plats där man hanterar oförpackade livsmedel. Personalen ska ha tillgång till en egen toalett som inte används av allmänheten.

Läs mer på Livsmedelsverket >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder annat än kommunalt vatten eller har vatten på dunk
Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta Malung-Sälens Miljökontor för mer information. Om du använder vatten som förvaras i dunk ska du se till att vattenkvaliteten är bra.

Sidan uppdaterad 2021-10-19 av