Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Värmepump

En värmepump tar värme från en gratis energikälla. Den tar värme vid 0-4 grader och omvandlar det till 45-50 grader i ett värmesystem. Detta sker med hjälp av en kompressor. En värmepump fungerar på samma sätt som ett kylskåp.

De varianter av värmepumpar som finns är följande:

Luftvärmepump.Tar värme från uteluften och fördelar värmen inne via inneluften. Kan vara ett komplement till direktverkande el.

Frånluftsvärmepump. Tar värmen från luften och överför den till ett vattenburet värme- eller tappvarmvattensysten. Kan ta värmen utifrån eller från ventilatonsluften inomhus.

Ytjordsvärmepump. Tar värmen från marken via en kollektorslang som ligger på cirka en meters djup. Fördelar värmen inomhus via ett vattenburet system.

Bergvärmepump. Tar värmen via en kollektorslang i ett borrhål i berggrunden. Kräver vattenburet värmesysten i huset.

Sjövärmepump. Tar värmen via en kollektorslang som ligger på botten av en sjö. Värmen distribueras via ett vattenburet system i huset.

En värmepump ger ett självgående system som endast kräver tillsyn med jämna mellanrum.

En anmälan om värmepump måste göras till Miljökontoret. Detta gäller ytjord/berg och sjövärmepump

Sidan uppdaterad 2016-11-03 av