• Kontakt

Värmepump

En värmepump tar värme från en gratis energikälla. Den tar värme vid 0-4 grader och omvandlar det till 45-50 grader i ett värmesystem med hjälp av en kompressor. En värmepump fungerar på samma sätt som ett kylskåp.

De varianter av värmepumpar som finns är följande:

  • Luftvärmepump.Tar värme från uteluften och fördelar värmen inne via inneluften. Kan vara ett komplement till direktverkande el.
  • Frånluftsvärmepump. Tar värmen från luften och överför den till ett vattenburet värme- eller tappvarmvattensysten. Kan ta värmen utifrån eller från ventilatonsluften inomhus.
  • Ytjordsvärmepump. Tar värmen från marken via en kollektorslang som ligger på cirka en meters djup. Fördelar värmen inomhus via ett vattenburet system.
  • Bergvärmepump. Tar värmen via en kollektorslang i ett borrhål i berggrunden. Kräver vattenburet värmesysten i huset.
  • Sjövärmepump. Tar värmen via en kollektorslang som ligger på botten av en sjö. Värmen distribueras via ett vattenburet system i huset.

En värmepump ger ett självgående system som endast kräver tillsyn med jämna mellanrum.

En anmälan om värmepump måste göras till Miljökontoret. Detta gäller ytjord/berg och sjövärmepump

Sidan uppdaterad 2021-02-16 av