• Kontakt

Solvärme

Solen är en gratis energikälla. Solfångare går att kombinera med till exempelvis ved- eller pelletseldning.

En solfångare ger ett stort bidrag till husets uppvärmning från april till oktober. Solen värmer upp vattnet i solfångaren som sedan alstrar varmvatten och värme till huset. Solfångare ska inte förväxlas med solceller som genererar elektricitet.

Man måste alltid ha en annan värmekälla i kombination med solfångarna, eftersom de inte ger någon värme mitt i vintern. Solfångarna kan täcka cirka 20-50 procent av värme- och varmvattenbehovet på ett år, beroende på hur stor anläggningen är.

Sidan uppdaterad 2021-02-16 av