• Kontakt

Fjärrvärme

Fjarrvarmeverk

Malung-Sälens kommun äger och driver ett fjärrvärmeverk och fjärrvärmenätet.

Kommunen och dotterbolaget Malungshem AB svarar för cirka två tredjedelar av värmeförbrukningen i fjärrvärmenätet, fördelat på 90 undercentraler. Kommunen har också sju fliseldade närvärmecentraler placerade i Malung – Lima – Transtrand – Sälen.

Fjärrvärme är värme som produceras i kommunens fjärrvärmeverk och sedan distribueras till kunderna via kulvertnät i marken. I Malungs tätort finns fjärrvärme men endast för flerbostadshus och lokaler. Det finns i dagsläget ingen möjlighet för villor att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

I Sverige är fjärrvärmen nästan helt tillverkad från förnyelsebara energikällor. Fjärrvärme ger ett självgående system med lågt underhållsbehov.

Huvudsakligt bränsle är den träflis som framställs vid kommunens anläggning Ryhagen.

Sidan uppdaterad 2021-06-04 av