Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Earth Hour den 29 mars klockan 20.30-21.30

Malung - Sälens kommun deltar i Earth Hour 2014. Earth Hour är en global manifestation för att uppmärksamma klimatfrågorna. Man deltar genom att släcka sin belysning under en timme. I år inträffar Earth Hour lördagen den 29 mars klockan 20.30-21.30.

Malung - Sälens kommun deltar i Earth Hour 2014. Earth Hour är en global manifestation för att uppmärksamma klimatfrågorna. Malung-Sälens kommun kommer under denna timme att släcka gatubelysningen i centrala Malung samt följande kommunala fastigheter: Ishallen, gymnasieskolan, Blomsterbäcksskolan och kommunhuset. Besök gärna biblioteket i Malung för att få mer information samt delta i en tipspromenad med fina klimatsmarta priser.

Varmt Välkommna!

Årets tema för Earth Hour är bilen, biffen, bostaden och börsen - fyra B:n med höga växthusgasutsläpp men också goda möjligheter till förbättring.

Bilen

Vägtrafik och transporter står för nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt Naturvårdsverket.  Inrikes transporter motsvarar cirka 20 miljoner ton utsläpp varav personbilen står för 11 miljoner ton. Det är viktigt att vi åker mindre bil men också att vi övergår till en fossilfri trafik om vi vill hindra klimatförändringarna.

Biffen

Genom att framförallt äta mer vegetariskt och sluta slänga så mycket mat som vi gör idag kan vi halvera utsläppen från vår livsmedelskonsumtion, visar en rapport från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Och om själva produktionen dessutom blir mer miljöanpassad kan utsläppen minska med upp till en fjärdedel.

Bostaden

Den energi som går åt till att värma upp våra hus står för nästan en tredjedel av all Sveriges energiproduktion, mer än industrin och någon annan sektor i landet. Om våra byggnader blir mer energieffektiva finns alltså enorma besparingar att göra. 

Börsen

Visste du att du är med och finansierar olja och kol – med dina pensionspengar? Minst 32 miljarder av våra statligt förvaltade pensionspengar (i Allmänna Pensionsfonderna) är investerade i bolag som huvudsakligen sysslar med fossil energi och teknik, vilket inte alls går inte alls ihop med de klimatmål som Sverige säger sig stödja. Dessa bolags fossila reserver motsvarar 625 miljoner ton koldioxid om de skulle släppas ut, vilket är 11 gånger mer än Sveriges årliga utsläpp på 58 miljoner ton.

Läs mer om Earth Hour härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2014-03-26 av