• Kontakt

Sotning

Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte.

Sotning och brandskyddskontroll

Kravet är att sotningen genomförs på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Har du frågor om vad som krävs för att sota själv, vänd dig till räddningstjänsten

Sotning
Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Imkanalen, köksfläkten och ventilationssystemet omfattar inte längre av kravet på sotning. Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum, men ansvaret ligger hos fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen får endast göras av den som är utsedd av kommunen att utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontroll skall ske med intervaller som räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år.

Sotare i Malung-Sälens kommun
Malung-Sälen Sotning och ventilation AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel. 0280-122 77

Taxor sotning och brandskyddskontroll

Alla taxor är inkl. moms.

Taxa för sotning

 • Värmepanna, fast bränsle – 316 kronor.
 • Värmepanna, olja – 245 kronor.
 • Öppen spis med insats, braskamin – 217 kronor.
 • Lokaleldstäder, vedspis – 241 kronor.
 • Lokaleldstäder, övriga – 193 kronor.

Dammsugning kan förekomma.

Grundavgift tillkommer:

 • Fast boende – 262 kronor.
 • Fritidshus – 359 kronor.

Taxa för brandskyddskontroll

 • Helårsbebott hus med en eldstad – 1.002 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till samma skorsten – 321 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till annan skorsten – 721 kronor.
 • Fritidshus med en eldstad – 1.166 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till samma skorsten – 321 kronor.
 • För ytterligare eldstad ansluten till annan skorsten – 721 kronor.

Dokument

Sidan uppdaterad 2020-11-13 av