• Kontakt

Eget brandskydd

Många bränder och skador kan förhindras om vi blir mer medvetna om riskerna och lär oss mer om olika brandsituationer

Var alltid förberedd

De flesta bränder som inträffar i hemmet beror på slarv och okunskap. Hur lätt är det inte att gå till sängs och glömma släcka det brinnande ljuset i vardagsrummet? Oförsiktigt lägger vi tändstickor och tändare på bordet lätt åtkomliga för barn. Bråttom på morgonen - plattan på spisen glöms påslagen innan man rusar till jobbet.

Listan kan göras lång på tanklösa saker som vi gör och där följderna lätt kan bli bränder. Var alltid förberedd på hur olika brandsituationer hanteras.

Det är viktigt att se över familjens rutiner och vana att handskas med eld eller föremål som kan orsaka brand. En kontrollerad fas av eld övergår allt för lätt i en okontrollerad brand.

Ansvaret är ditt - din insats är viktig

Om det börjar brinna i bostaden, fritidshuset, husvagnen eller båten kan sekunder rädda familjens liv. Det gäller att upptäcka branden i ett så tidigt skede som möjligt. Annars kan den omfattande skadan vara ett faktum utan att man hinner reagera. Det tar trots allt tid innan brandkåren hinner fram även om den larmas tidigt. Det behöver inte gå många minuter förrän huset är övertänt om det inte görs försök att släcka. En villa eller lägenhet kan vara förvandlad till ett eldhav på mindre än tio minuter. Ju längre från brandstationen du bor, desto mer påverkar din insats utgången!

Den farligaste gasen vid brand är koloxid. Du märker inte att du inandas den utan sövs som regel till döds. Vid rökförgiftning ska den skadade ut i friska luften, använd konstgjord andning vid behov. Sjukhus bör för säkerhets skull alltid uppsökas.

Rädda, varna, larma, släck

Börjar det brinna hemma hos dig ska du alltid reagera snabbt och handla enligt följande:

  1. RÄDDA
  2. VARNA
  3. LARMA
  4. SLÄCK

När du ringer 112 är det viktigt att svara ordentligt på SOS-operatörens frågor. Oftast är det så att medan en operatör frågar, kan en annan påbörja utlarmningen av hjälpen.

  • Vad har hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
  • Var behövs hjälpen?
  • Är någon människa skadad?
Sidan uppdaterad 2020-11-13 av