Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Brandvarnare och släckutrustning

Samtliga bostäder och fritidshus i Malung-Sälens kommun ska vara utrustade med ett ändamålsenligt antal brandvarnare samt brandsläckningsutrustning.

Räddningstjänsten kontrollerar detta i samband med tillsyn av brandskyddet, vilket görs vid den inventering som sker vid sotningsprotokolleringen.

Släckutrustning

Släckutrustning bör finnas i varje hem, fritidshus, husvagn och båt. Det vanligaste släckredskapet för hemmabruk är handbrandsläckaren, men en hink vatten eller en inomhus kopplad trädgårdsslang kan fungera som ett alternativ. Oavsett typ av släckutrustning som väljs är det viktigt att kunna hantera den. Ha den alltid lätt tillgänglig och färdig att använda.

Det finns olika typer och storlekar på handbrandsläckare. Släckmedlet i släckarna kan vara pulver, kolsyra, skum eller vatten. När du köper en släckare, kontrollera att släckaren uppfyller svensk standard. För hemmamiljö bör släckaren vara av typ A, AB eller ABE och ha effektivitetsklass lägst II.

Ring gärna räddningstjänsten för rådgivning i dessa frågor!

Sidan uppdaterad 2016-11-03 av