• Kontakt

Brandfarliga varor i hemmet

Hantering av brandfarliga varor i hemmet kan i vissa fall kräva tillstånd från kommunen. Här hittar du information om vad som gäller för förvaring och hantering av brandfarliga varor i hemmet.

För hushållets behov får du utan tillstånd förvara:

  • 100 liter brandfarlig vätska som inte används till uppvärmning.
  • 10 000 liter brandfarlig vätska för uppvärmning.
  • 60 liter gasol.
  • 5 liter acetylen.

Vill du hantera större mängd krävs tillstånd som söks hos Räddningstjänsten.

Förvaring av brandfarliga vätskor

Var du får förvara de brandfarliga varorna beror på hur du bor.

I flerfamiljshus gäller följande för förvaring av brandfarliga varor

Varje lägenhet
Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek.

Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Balkong
Gasolflaskor i högst P11 storlek och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett ventilerat skåp.

Hobbylokal
Max 5 liter acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, en gasolflaska och 25 liter brandfarlig vätska.

Vindsförråd Ingen förvaring.

Källarförråd Ingen förvaring.

Garage i flerbostadshuset

Fordon med tank och reservdunk, i övrigt ingen förvaring.

Fristående gemensamhetsgarage
Endast brandfarliga vätskor om de är oåtkomliga för obehöriga.

Förvaring av brandfarlig gas är ej tillåten

I villor och fritidshus gäller följande för förvaring av brandfarliga varor

Bostadsdel
Sprayburkar och gasolflaskor 2*P11 (högst P11 storlek, max 26 liter vardera).
Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters volym.

Källare
I ventilerat utrymme får sprayburkar, brandfarlig vätska och en gasolflaska förvaras.

Garage
Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasol skyddade mot påkörning.

Vindsförråd
Ingen förvaring.

Fristående förråd eller annat avskilt utrymme
Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor.

Övrig förvaring
I cistern får för husets uppvärmning utöver ovanstående högst 10 m³ eldningsolja förvaras.

Sidan uppdaterad 2020-11-13 av