Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS

För att bidra till och underlätta för en positiv utveckling i kommunen har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tagits fram. I planen presenteras utvalda områden, vid både stora och små vatten, där dispens från strandskyddet lättare kan vara möjlig att få.

Tillägg till översiktsplan för Malung-Sälens kommun – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 och gäller från 2013-11-25.

Syftet med LIS-planeringen är att möjliggöra utförandet av byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i attraktiva, strandnära lägen som inte har starka natur- eller kulturmiljövärden. Det ska finns god tillgång på sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet. LIS-områdena ska vara av sådan art och ha sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses långsiktigt.

Inom ett LIS-område är fortfarande området inom 100 meter från vattendragen strandskyddade. Du ska som vanligt söka dispens om du vill bygga eller utföra annan åtgärd inom detta område. I lagtexten presenteras sex särskilda skäl varav minst ett måste uppfyllas för att dispens ska kunna beviljas. Om du söker dispens inom ett LIS-område finns ytterligare ett skäl som kan användas, nämligen att åtgärden bidrar till den långsiktiga utvecklingen av landsbygden.

Vy över Väser

Vy över Västerdalälven Foto: Hans Johansson

Sidan uppdaterad: 2022-03-21