Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Tandådalens Fjällvillor

Planområdet är beläget i Sälenfjällen vid Tandådalens centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintliga stugor, samt tillbyggnad av ett parhus för att komplettera befintlig bebyggelse. Planen syftar i övrigt till att reglera planområdet i linje med befintlig bebyggelsestruktur.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

Granskningsinformation Pdf, 986.1 kB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 7.9 MB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 19 December 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:58 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Jessika Torneport

Sidan uppdaterad: 2022-11-17