Logotyp för Malung-Sälens kommun

Personalboende vid Handelscenter Lindvallen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av personalbostäder sydost om det nya handelsområdet i Lindvallen. Planförslaget bedöms möjliggöra bostäder för ca 250 personer.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 558.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 623.6 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 699.2 kB.

Va-plan Pdf, 243.7 kB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 7 December 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:627 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Jessika Torneport

5 Juni 2023