Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Personalboende vid Handelscenter Lindvallen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av personalbostäder sydost om det nya handelsområdet i Lindvallen. Planförslaget bedöms möjliggöra bostäder för ca 250 personer.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 558.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 623.6 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 699.2 kB.

Va-plan Pdf, 243.7 kB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 7 December 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:627 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Jessika Torneport

Sidan uppdaterad: 2022-11-09