Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Personalboende Kvarnholen

Planområdet är beläget nordöst om Kläppens skidanläggning på del av Gusjön 4:65.

Planens syfte är att medge bostadsbebyggelse för i första hand året- runt-personal i anslutning till skidanläggningen.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 2 Maj 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:533 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad: 2022-04-22