Logotyp för Malung-Sälens kommun

Lift & Pistområde Kullen Backen i Stöten

Förslaget syftar till att legalisera en mindre transportlift som idag har tillfälligt lov och som byggts för att underlätta för boende i södra delarna av kullen och backen området att nå intilliggande pist. Samt att möjliggöra en framtida förlängning av liften högre upp i området. En smal skidnedfart planeras också för att det boende enkelt ska ta sig hem efter skidåkningen.

Detaljplanen ska upp för antagande i MSN*: 2023-04-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- XX -XX

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

5 Juni 2023