Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Lift & Pistområde Kullen Backen i Stöten

Förslaget syftar till att legalisera en mindre transportlift som idag har tillfälligt lov och som byggts för att underlätta för boende i södra delarna av kullen och backen området att nå intilliggande pist. Samt att möjliggöra en framtida förlängning av liften högre upp i området. En smal skidnedfart planeras också för att det boende enkelt ska ta sig hem efter skidåkningen.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 686.7 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 429.5 kB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 18 November 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:608 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Jessika Torneport

Sidan uppdaterad: 2022-10-28