Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Ändring Stöten Ranch Norra

Planområdet är beläget I stöten på nordsidan och vid foten av Granfjällsstöten.

Vid upprättande av den gällande planen gjordes en felaktig angivelse av byggrätten i planområdets västra del. Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera byggnadsarean och således legalisera den befintliga bebyggelsen i området. I samband med att den föreslagna ändringen antas är resterande planbestämmelserna inom gällande detaljplan oförändrade.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 901.9 kB.

Plankarta Pdf, 432.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 79.2 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 7 Februari 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:113 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad: 2022-03-18