Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Aktivitetscenter Klabbvägen

Idag bedrivs i mindre omfattning uthyrning av turistboende inom fastigheten Västra Sälen 8:44. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till att utveckla verksamheten inom området med café, restaurang, reception för aktivitets-förmedling samt mindre butik för uthyrning och försäljning av friluftsutrustning.

Den del av fastigheten som är tänkt för ny bebyggelse är redan idag bebyggd eller har tidigare varit bebyggd med mindre byggnader som har flyttats/kommer att flyttas till nya platser utanför detaljplaneområdet.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 683.8 kB.

Plankarta Pdf, 312.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 2 December 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:505 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad: 2022-11-04