Logotyp för Malung-Sälens kommun

Trollbäcken Mitt vid Lavenliften

Möjlighet till ny bebyggelse i Trollbäcken vid Hundfjället avses skapas genom en utökning av gällande detaljplan för Trollbäcken Mitt. Den nya planen får namnet Trollbäcken Mitt vid Lavenliften, då området utökas mot liftområdet i väster.

Detaljplanen antogs av KF § 49 : 2018-05-07

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-02-05

Plankarta Pdf, 222.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 627.6 kB.

Illustrationskarta Pdf, 253.8 kB.


1 April 2023