Logotyp för Malung-Sälens kommun

Torglägenheterna

Syftet med planförslaget är att förtydliga och förenkla planbestämmelserna på fastigheten västra sälen 8:77, för att kunna uppföra byggnad med bostadsrätter.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 28 juni 2017.

Planförslaget vann laga kraft: 2017-07-26.

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPdf, 351.7 kB. Pdf, 353.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

23 Mars 2023