Logotyp för Malung-Sälens kommun

Timmerbyn Västra

Syftet med planförslaget är att kunna exploatera området med nya lägenheter/fritidshus och därigenom tillvarata det backnära läget.

Detaljplanen antogs av KF 2017-12-18, § 155

Planförslaget har vunnit laga kraft 2018-03-23.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 298.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 466.4 kB.

Illustrationskarta Pdf, 455.1 kB.

28 November 2022