Logotyp för Malung-Sälens kommun

Timmerbyn Top

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att fastigheterna Västra Sälen 5:545 och 5:525 tillåts få en förändrad fastighetsindelning så att flera fastigheter kan styckas av i området. Detaljplanen syftar även till att skapa ytterligare tre nya tomtplatser i områdets västra del.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 30 Augusti -2017.

Planförslaget vann laga kraft 2017-10 -03.

Plankarta Pdf, 807.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 38.7 kB.

30 Mars 2023