Logotyp för Malung-Sälens kommun

Stjärnvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättning till att bli ett trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Planen säkerställer även det befintliga pistmaskinstråket.

Detaljplanen antogs av KF*§88: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 11.9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

* Kommunfullmäktige

5 Juni 2023