Logotyp för Malung-Sälens kommun

Skilodge vid Soltorget, Stöten

Planområdet är beläget vid Soltorget i Stötens skidanläggning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av en ny Ski Lodge, utöka befintlig våffelstuga och  befintligt skidtorg samt anlägga parkeringsytor. Ski Lodgen planeras innehålla restaurang och entréfunktioner mot skidtorget, skiduthyrning, ski shop, skidförråt, godsmottagning och toaletter etc i en suterrängvåning. Boende planeras i våning ett till tre, relax och bastu samt teknikutrymmen planeras inom en mindre vindsvåning.

Detaljplanen antogs av KF*: 2020-05-25

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-06-24


Plankarta Pdf, 238.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* KF= Kommunfullmäktige

23 Mars 2023