Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Simhall i Malung

Planområdet är beläget ca 1 km öster om Malung centrum och omfattar ca 4000kvm. Planområdet är beläget inom fastigheterna Grönland 61:4 och Holarna 48:2. Båda ägs av Malung-Sälens kommun.

Planen syftar till att möjliggöra ett uppförande av ett badhus med tillhörande parkering

Detaljplanen antogs av KF*: 2022-04-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-05-25

Plankarta Pdf, 307.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 934.6 kB.

Illustrationsplan Pdf, 128.1 kB.

Utlåtandet där alla yttranden ifrån samråd och granskningen bemöts, finns tillgängligt efter förfrågan på: plan@malung-salen.se

KF*= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-05-27