Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Polisstation i Sälen

Planområdet är beläget strax norr om centrumhuset i Sälen. Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen.

Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.

Detaljplanen antogs i  Kommunfullmäktige:  2021-01- 25

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-10-04

Utlåtandet där alla yttranden ifrån granskningen bemöts, finns tillgängligt  nu:

Sidan uppdaterad: 2022-03-24