Logotyp för Malung-Sälens kommun

Personalbyggnad, del av Östra Sälen 8:12

Planens syfte är att genom ändring av en tidigare detaljplan möjliggöra uppförandet av en personalbyggnad, samt flytta parkeringen för elljusspåret.

Detaljplanen antogs av BN § 62  2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta Pdf, 60.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 196.4 kB.

1 April 2023