Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Östra Sälen 8:116

Planområdet är beläget i östsluttningen ovanför Sälens centrum, i anslutning till Vikhansvägen.

Detaljplanen möjliggör för att 10 nya fastigheter styckas av. I planområdets västra del skapas tomter för bostadsändamål på minst 1000 m2 och i den östra delen skapas tomter för bostäder i kombination med småindustri på minst 1500 m2.

Detaljplanen antogs av MSN *: 2021-03- 04

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-04-01

Plankarta Pdf, 273 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Illustrationskarta Pdf, 235 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-05-12