Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Nissvägen , Östra Utsjö 39:7

Planområdet är beläget i Grimsmyrheden ca 1,5 km sydväst om centrala Malung.

Planens syfte är att möjliggöra bostad- och småindustri på ett område som idag är planlagt som grönområde. Området är bebyggt med en förrådsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen antogs av MSN § 25 : 2020-02-20

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-03-27

Plankarta Pdf, 133.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 543.2 kB.

Fastighetsförteckning och utlåtande  finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Sidan uppdaterad: 2022-03-25